Steg för steg

Osäker på vilken radiator som passar dina behov bäst?
Följ denna enkla guide för att själv kunna plocka fram vilken radiator du behöver.

Steg 1

Först måste du mäta upp ditt rum för att få fram antalet kubikmeter som ska värmas upp. Du mäter längden gånger bredden gånger höjden = Ditt rum i kubikmeter

EXEMPEL: Längd 3m x Bredd 6m x Höjd 2,4m = 43,2 kubikmeter.

Förutsättningar kan variera, men vid normala fönster och isoleringsförhållande med maximalt två ytterväggar krävs 25w per kubikmeter . Har du fler ytterväggar i rummet eller kallras på annat vis måste detta höjas.

Effektbehov= 43 x 25=1075watt

Steg 2

När du har ditt effektbehov måste du bestämma var du vill placera din eller dina radiatorer och mäta upp dessa ytor. Normalt sätt ska det finnas en radiator under varje fönster för att möta de kallras som dessa skapar. En tumregel för måttet på radiatorn är att den ska ha samma bredd som fönstret. Höjden på radiatorn avgörs av avståndet från golvet till fönstrets eller fönsterbrädans underkant minus cirka 20 cm. Dessa 20cm är riktlinje för att skapa nödvändig luftflöde på radiatorn och ge avstånd för t.ex. städning m.m. (c:a 15 cm under och 5cm över)

EXEMPEL: Fönstrets längd = 1000mm.
Avståndet mellan golv och fönsterbräda = 700mm
Mest lämpade radiator blir då 500×1000 (HxL)

Steg 3

Nu ska du ta reda på vilken effektgrupp du behöver på radiatorn. På respektive produktsida kan du använda vår snabbkalkylator. Du börjar med att välja Typ, t.ex. 11, 21, 22 eller 33. Högre nummer betyder större radiator vilket ger högre effekt. Utgå från en tunn radiator och välj sedan Längd och Höjd enligt instruktionerna från punkt 2. Här ser du direkt om effekten är tillräcklig för dina behov, om inte går du upp i effektgrupp till behovet möts.

OBS! Glöm inte att ditt totala effektbehov kan fördelas på det totala antalet radiatorer i rummet.
Vår effekttabell räknar med att din framledingstemperatur (det vattnet som går ut från värmekällan) är 55 grader. Vid andra temperaturer måste detta räknas om under “Förändra värmeangivning”.

EXEMPEL: Om ditt effektbehov är 1075watt och du har två fönster med bredd 1000mm och lämplig radiatorhöjd 500mm. Du väljer då lämpligen 2st 21-500×1000 då dessa ger 592 watt/radiator.