Våra referenser

Smålandsvillan

Villa Kalmar, en av Sveriges just nu mest byggda villor.

  • Installatör: OBOS Sverige AB
  • Byggare: OBOS Sverige AB
  • VS-konsult: Sweco AB
  • Ort: Hela Sverige
  • Produkt: WRS