Våra referenser

Kungliga Dramaten

12 000 kvm nya lokaler åt Kungliga Dramaten och Operan

  • Installatör: Europa Rörentreprenader AB
  • Byggare: MVB
  • VS-konsult: Struktor
  • Ort: Flemingsberg
  • Produkt: WRS