Våra referenser

Forum Medicum

Moderna forskningslokaler i centrala Lund till Akademiska Hus

  • Installatör: UMIA
  • Byggare: Skanska
  • VS-konsult: Bengt Dahlgren
  • Ort: Lund
  • Produkt: WKI, WRI