Watt Serie 4

Vid låg bröstningshöjd kan det ibland bli dåligt utrymme för radiator med rördragning under. Serie 4 är tillbehöret för radiator WR4 som löser detta. Produkten medger rördragning bakom radiatorer i serie. Produkten har dessutom föravstängning på tillopp och retur och installationen blir snabb då endast raka rör installeras. Snabb installation kombinerat med lagerlagd radiator ger lägsta totalpris.

Installationsexempel
Mått för typ 11/21
Mått för typ 22/33

På varje produktsida kan du använda vår lilla effektkalkylator för att beräkna effekten på produkten.

Om du hellre vill ta reda på vilken produkt du behöver baserat på rummets behov så kan du använda vår stora effektkalkylator.

Ta mig till effektkalkylatorn