Vad händer när en radiator fryser?

De nordiska vintrarna medför ofta utmaningar för fastighetsägare, särskilt när det gäller att hantera värmesystemen. Ett återkommande problem är radiatorläckage, vilket ofta inträffar när temperaturen sjunker under noll grader utomhus, i kombination med att en boende vädrat.

När vattnet fryser i radiatorn så antingen spricker/öppnar sig blindpluggen eller så deformeras radiatorns kropp och eventuellt spricker. Blindpluggen sitter längst ifrån varmvattentillförseln och det är därför det fryser där först.

En fullständigt och en delvis sprucken blindplugg

Det är klokt att informera boenden om vikten av att vara försiktig med att vädra under extremt kalla perioder för att undvika problem. Denna typ av övertrycksskador uppstår nästan omöjligen på grund av för högt vattentryck, utan det är just förfrysning genom isbildning som är orsaken. Att denna typ av vattenläckage sker nära nog uteslutande i nordiska länder med kallt klimat är ett ytterligare incitament att se till att undvika vädring vid minustemperatur alternativt tappa ur systemet om det inte används.