Blir det någon värmeförlust för radiatorer som är inbyggda?

Design och funktionalitet går ofta hand i hand och ibland ställs man inför projekt med både estetiska och praktiska krav. Traditionella radiatorer är effektiva värmekällor men beroende på produkt kan deras utseende ofta stå i kontrast till en önskad inredningsstil. Lösningen? Att bygga in radiatorerna. Men uppstår det en värmeförlust vid sådana installationer? Vi har genom många års erfarenhet skapat oss en uppskattning om olika scenarion och den ungefärliga värmeförlusten för respektive lösning.

Typ 1:

Fönsterbräda med 80 mm till ovankant radiator.
100 mm mellan golv och underkant radiator.

Ungefärlig värmeförlust: 5%

Typ 2:

Inklädd radiator utan perforering.
80 mm mellan fönsterbräda och frontskiva.
100 mm mellan frontskiva och golv.

Ungefärlig värmeförlust: 10%

Typ 3:

Inklädd radiator med perforerade skivor, hålbild 50% utan luftspalt uppåt.
100 mm mellan frontskiva och golv.

Ungefärlig värmeförlust: 15%

Typ 4:

Inklädd radiator med perforerad frontskiva,
hålbild 50%

Ungefärlig värmeförlust: 20%

Viktigt att tänka på gällande dessa uppskattningar är att det fortfarande beror på rummets egenskaper i övrigt. Om du har några frågor så svarar vi som vanligt på dessa i chatten alternativt direkt via din säljare.