Aktuellt

Ännu fler paneler hos oss!

Många radiatorer på lager och numera också många (sol)paneler på taket. Under 2024 kommer våra solpaneler vara driftsatta och producera förnybar el till vårt kontor och lager i Eslöv. Överskottet som genereras går ut på elnätet för en renare värld.